Brandschade is nog steeds de hoofdwaarborg bij uw brandverzekering. Hier treedt dan ook dikwijls de grootste schade op zowel aan gebouw als aan de inhoud. Bij brand dient men ook rekening te houden of het huis zelf bewoond is of indien het vastgoed verhuurd was. Tenzij er dadelijk kan vastgesteld worden dat de brand accidenteel was, zal er ook een onderzoek naar de oorzaak gevoerd worden. Ook andere gebouwen/personen bij een brand van uw eigendom. Als Tegenexpert zullen we in deze blog telkens een aantal aspecten verder toelichten teneinde zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

Tegenexpertise bij brand

Het luik Tegenexpertise is de centrale activiteit van onze activiteiten. Een Tegenexpertise geeft U de mogelijkheid een tweede opinie te verkrijgen over het voorstel van de expert van Uw verzekering. Uw contract voorziet deze mogelijkheid, en dit vanaf het moment dat het schadegeval zich voor doet.

We maken het onderscheid in twee soorten tussenkomsten :

Verificatie van de voorgestelde schadevergoeding

Wij herbereken de verliezen ten gevolge van het schadegeval ( reparatie kosten, inhoud verlies, ander kosten ) en vergelijken dit met het voorstel van uw verzekering. Voor deze berekening gebruiken we standard architekt prijzen, rekening houdend met lokale tijdelijke markt prijzen en zo nodig gespecialiseerde offertes. Bij verschil zullen wij de expert van uw verzekering terug uitnodigen voor een tegenexpertise om alzo tot een mogelijks nieuwe minnelijke schikking te komen betreffende uw vergoeding.

Dekking van uw schadegeval door de verzekering

Dit vereist een gepersonaliseerd studie van zowel de algemene  en Uw specifieke bijzondere polisvoorwaarden. Het gedekt zijn van een schadegeval is meestal welomschreven in uw contracten maar in sommige gevallen is een tegenexpertise nodig voor verder diepgaand onderzoek van de elementen. Zo zullen wij bvb. in het geval van waterschade en indien relevant een nieuwe lekdetektie aanvragen om de juiste oorzaak te kunnen aantonen. 

tegenexpert
tegenexpert auto
tegenexpert auto waarde voor ongeval
tegenexpert autoverzekering
tegenexpert betekenis
tegenexpert brussel
tegenexpert ethias artikel 121
tegenexpert brand
tegenexpert schade
tegenexpert vochtschade
tegenexpert waterschade
tegenexpert brandschade
tegenexpert ongeval
tegenexpert overstroming
tegenexpert bestellen
tegenexpert raadplegen
tegenexpert boeken
tegenexpert
tegenexpert auto
tegenexpert auto waarde voor ongeval
tegenexpert autoverzekering
tegenexpert betekenis
tegenexpert brussel
tegenexpert ethias artikel 121
tegenexpert brand
tegenexpert schade
tegenexpert vochtschade
tegenexpert waterschade
tegenexpert brandschade
tegenexpert ongeval
tegenexpert overstroming
tegenexpert bestellen
tegenexpert raadplegen
tegenexpert boeken
tegenexpert
tegenexpert auto
tegenexpert auto waarde voor ongeval
tegenexpert autoverzekering
tegenexpert betekenis
tegenexpert brussel
tegenexpert ethias artikel 121
tegenexpert brand
tegenexpert schade
tegenexpert vochtschade
tegenexpert waterschade
tegenexpert brandschade
tegenexpert ongeval
tegenexpert overstroming
tegenexpert bestellen
tegenexpert raadplegen
tegenexpert boeken
tegenexpert
tegenexpert auto
tegenexpert auto waarde voor ongeval
tegenexpert autoverzekering
tegenexpert betekenis
tegenexpert brussel
tegenexpert ethias artikel 121
tegenexpert brand
tegenexpert schade
tegenexpert vochtschade
tegenexpert waterschade
tegenexpert brandschade
tegenexpert ongeval
tegenexpert overstroming
tegenexpert bestellen